Fundacja „BYKA ZA ROGI” to organizacja non profit

KRS 0000638393​

REGON 365507905​

05-092 Łomianki

UL.Wyjątkowa 31

RACHUNEK BANKOWY: 40109010140000000133471795

Miejsce działalności fundacji :

ul. Wyjątkowa 31 ( przy wale)
Łomianki Dolne

0
Koszyk
Użytkownik

Projekt „POMOC DLA UKRAIŃSKICH RODZIN Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM”

 

 

Projekt „POMOC DLA UKRAIŃSKICH RODZIN Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM”

realizowany w okresie 17.05.2022 – 31.12.2022

w ramach PROGRAMU RITA – PRZEMIANY W REGIONE, SZYBKA ŚCIEŻKA INTERWENCYJNA finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności oraz Fundację dla Demokracji.

Celem głównym projektu jest wsparcie rodzin z dziećmi z niepełnosprawnościami, które na skutek konieczności wyjazdu z objętej wojną Ukrainy zmuszone były przerwać terapię.

W ramach projektu osoby zapraszamy wszystkich, którzy poszukują wsparcia dla swoich dzieci na bezpłatną terapię.

W ramach terapii zapewniamy pomoc:

- terapeutów indywidualnych i grupowych (psychologów, pedagogów, rehabilitantów)

- hipoterapeutów

- onoterapeutów

Zapraszamy na:

- terapię indywidualną

- terapię grupową (min. Trening Umiejętności Społecznych – TUS, Trening Zastępowania Agresji - TZA)

- hipoterapię

- onoterapię

 

Podsumowanie:

Projekt POMOC DLA UKRAIŃSKICH RODZIN Z DZIECKIEM NIEPEŁNOSPRAWNYM został zrealizowany przez Fundację Byka za Rogi, w ramach programu RITA- PRZEMIANY W REGIONIE SZYBKA ŚCIEŻKA INTERWENCYJNA w terminie od 17 maja 2022 r. do 31 grudnia 2022 r., na mocy umowy nr RITA-2022-UA-06. Realizacja projektu była możliwa dzięki finansowemu wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Edukacji dla Demokracji.

W ramach realizacji celów projektowych została udzielona pomoc terapeutyczna dzieciom z niepełnosprawnościami, które na skutek działań wojennych toczących się w Ukrainie, zmuszone były tę terapię przerwać. Terapią zostało objętych 36 dzieci i ich rodziny. Były to głównie dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz zaburzeniami narządu ruchu. Wyodrębniono grupę dzieci, która przejawiała zaburzenia będące reakcją na przeżyte doświadczenia, potrzebującą natychmiastowej interwencji terapeutycznej. Dzieciom tym również zapewniono wsparcie. W ramach terapii dzieci objęto terapią pedagogiczną, Treningiem Umiejętności Społecznych, Treningiem Zastępowania Agresji, hipoterapią i onoterapią. Pracowały z nimi osoby posługujące się językiem ukraińskim oraz rosyjskim.

Pomoc została również udzielona przy uzyskiwaniu opinii, diagnoz i orzeczeń funkcjonujących w Polsce.

Po zakończeniu projektu w terapii prowadzonej przez Fundację pozostało 4 dzieci.

 

Na zdjęciach :

 

- HIPOTERAPIA

- ONOTERAPIA

- TUS (Trening Umiejętności Społecznych)

- TERAPIA PEDAGOGICZNA

- POMOCE TERAPEUTYCZNE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprzedni wpis: Projekt „RAZEM Z ASYSTENTEM SIĘGAM PO NIEZALEŻNOŚĆ”

Kolejne wpisy:

fb  youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. Wyjątkowa 31 (przy wale)

Łomianki Dolne, Warszawa Polska

telefon

telefon:

664 854 524

mail

e-mail:

 biuro@fundacjabykazarogi.org