Fundacja „BYKA ZA ROGI” to organizacja non profit

KRS 0000638393​

REGON 365507905​

05-092 Łomianki

UL.Wyjątkowa 31

RACHUNEK BANKOWY: 40109010140000000133471795

Miejsce działalności fundacji :

ul. Wyjątkowa 31 ( przy wale)
Łomianki Dolne

0
Koszyk
Użytkownik

Projekt „KONNO ZNACZY AKTYWNIE”

 

Projekt „KONNO ZNACZY AKTYWNIE”

realizowany w okresie 1.01.2020 – 31.03.2022 (łącznie 27 mcy)

współfinansowany ze środków PFRON

na podstawie umowy nr ZZB/000571/BF/D z dnia 18 grudnia 2019 r.

KONKURS nr 1/2019 „Kierunek AKTYWNOŚĆ”

Celem projektu jest zwiększenie zakresu samodzielności w różnych obszarach funkcjonowania u 135 osób  z niepełnosprawnościami (dzieci, młodzieży i dorosłych), mieszkających na obszarze woj. mazowieckiego, poprzez organizację i prowadzenie zajęć hipoterapii, terapeutycznej jazdy konnej i nauki obsługi konia oraz drobnych prac stajennych.

I okres finansowania – 15 mcy

1.01.2020 – 31.03.2021

WARUNKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Do udziału w projekcie mogą przystąpić dzieci, młodzież i osoby dorosłe z różnymi rodzajami niepełnosprawności z obszaru województwa mazowieckiego, posiadające wskazania do hipoterapii. W I okresie finansowania projektu zaplanowano rekrutację 130 osób. Będzie się ona odbywała w 4 etapach:

1. spośród dotychczasowych podopiecznych ośrodka, korzystających z hipoterapii odpłatnie lub w ramach zmierzających do zakończenia projektów dofinansowanych ze środków JST, a wymagających kontynuacji oddziaływań;

2. spośród osób zgłaszających się indywidualnie w odpowiedzi na informacje o projekcie i ogłoszenia o naborze;

3. spośród podopiecznych lokalnych placówek oświatowych i rehabilitacyjnych współpracujących z Fundacją;

4. rekrutacja uzupełniająca - z listy rezerwowej tworzonej w trakcie realizacji projektu.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz zgody lekarza z wykluczeniem przeciwwskazań do hipoterapii/jazdy konnej. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze projektu.

PROPONOWANE W PROJEKCIE FORMY WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO DLA BO:

 1. HIPOTERAPIA

Planowana liczba korzystających ze wsparcia w I okresie finasowania – 100

Średnia liczba godzin przypadających na jednego uczestnika - 22

 1. NAUKA JAZDY KONNEJ

Planowana liczba korzystających ze wsparcia w I okresie finasowania – 20

Średnia liczba godzin przypadających na jednego uczestnika - 55

 1. NAUKA OBSŁUGI KONIA I PROSTYCH PRAC STAJENNYCH

Planowana liczba korzystających ze wsparcia w I okresie finasowania – 30

Średnia liczba godzin przypadających na jednego uczestnika – 20

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:

 1. Promocja i informacja o projekcie styczeń 2020 - marzec 2021
 2. Opracowanie wzorów dokumentacji - styczeń 2020
 3. Rekrutacja, kompletowanie dokumentacji kandydatów, utworzenie listy rezerwowej – styczeń- luty 2020
 4. Opracowanie IPD dla uczestników oraz tygodniowych grafików zajęć - styczeń- marzec 2020
 5. Rekrutacja wolontariuszy (wg bieżących potrzeb) - styczeń 2020 - marzec 2021
 6. Realizacja zajęć - styczeń 2020 - marzec 2021
 7. Trenerska praca z końmi - styczeń 2020 - marzec 2021
 8. Opieka merytoryczna nad projektem, obsługa administracyjna i księgowa projektu - styczeń 2020 - marzec 2021
 9. Ewaluacja – luty - marzec 2021

 

AKTUALNOŚCI:

 

MARZEC 2021

Ewaluacja projektu, weryfikacja osiągniętych przez uczestników postępów i uzyskanych rezultatów,  kwalifikacja uczestników do II etapu realizacji projektu, rekrutacja uzupełniająca. Przygotowanie sprawozdania.

PODSUMOWANIE PROJEKTU:

Liczba uczestników, którzy skorzystali ze wsparcia  -  147

Liczba pracowników merytorycznych projektu – 18 osób, w tym wolontariusze - 8 osób.

Liczba zrealizowanych godzin zajęć - 4 156,50, w tym:

HIPOTERAPIA - 2 296,50

NAUKA JAZDY KONNEJ - 1 372,50

NAUKA SAMODZIELNEJ OBSŁUGI KONIA I PROSTYCH PRAC STAJENNYCH – 487,50

Liczba godzin pracy wolontariuszy - 1600

PAŹDZIERNIK 2020 – LUTY 2021

Kontynuacja realizacji zajęć w formie stacjonarnej. Kolejne dwie terapeutki dołączył do zespołu. Zespół powiększył się też o nowych wolontariuszy. Zakończenie realizacji zajęć z końcem lutego.

WRZESIEŃ 2020

Reorganizacja grafiku zajęć w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i koniecznością uwzględnienia planów lekcji znacznej części uczestników projektu.

Do zespołu projektu dołączyła kolejna hipoterapeutka.

LIPIEC - SIERPIEŃ 2020

Zmiana grafiku zajęć w związku z rozpoczęciem wakacji, wyjazdami wakacyjnymi części uczestników oraz organizacją w placówce akcji „Lato w mieście”. Do zespołu projektu dołączyła kolejna hipoterapeutka. Jeden z wolontariuszy projektu, po zakończeniu specjalistycznego szkolenia i zdobyciu uprawnień hipoterapeuty również dołączył do zespołu projektu.

CZERWIEC 2020

Kontynuacja zajęć w palcówce w coraz większym zakresie oraz w formie zdalnej dla części uczestników. Przygotowania do okresu wakacyjnego – reorganizacji grafiku. Do zespołu projektu dołączyła nowa hipoterapeutka.

MAJ 2020

Kontynuacja realizacji zajęć w formie on-line.

5 maja - wznowienie realizacji zajęć nauki jazdy konnej w placówce

7 maja – stopniowe wznawianie zajęć hipoterapii w placówce

Część uczestników projektu nadal uczestniczy wyłącznie w zajęciach prowadzonych on-line.

KWIECIEŃ 2020

3 kwietnia – rozpoczęcie realizacji zajęcie on-line dla części uczestników projektu.

Zajęcia w tej formie będą kontynuowane do czasu przywrócenia możliwości prowadzenia wsparcia w kontakcie bezpośrednim. Z tej formy wsparcia w kwietniu korzystało 50 uczestników projektu, pozostali czekają na wznowienie zajęć w placówce.

MARZEC 2020

Rekrutacja kolejnych 7 osób. Pozostało jeszcze 41 miejsc. Kontynuacja realizacji zajęć.

16 marca - wstrzymanie realizacji zajęć w związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii COVID-19.

Konsultacje zespołu w sprawie alternatywnej formy realizacji zajęć w ramach projektu, zgłoszenie planów do PFRON. Kompletowanie sprzętu i materiałów do wdrożenia zajęć w formie zastępczej.

LUTY 2020

Rekrutacja kolejnych 26 osób. Kontynuacja realizacji zajęć. Do zespołu projektu dołączyła nowa hipoterapeutka.

STYCZEŃ 2020

Ogłoszenie informacji o projekcie w mediach społecznościowych, lokalnych placówkach edukacyjnych i rehabilitacyjnych, rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do projektu (przyjęto 46 osób), zebrania organizacyjne zespołu, opracowanie wzorów dokumentacji, rozpoczęcie realizacji zajęć zaplanowanych form wsparcia.

 

 

 

 

 

 

Kolejne wpisy:

fb  youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. Wyjątkowa 31 (przy wale)

Łomianki Dolne, Warszawa Polska

telefon

telefon:

664 854 524

mail

e-mail:

 biuro@fundacjabykazarogi.org