Fundacja „BYKA ZA ROGI” to organizacja non profit

KRS 0000638393

REGON 36550790500000

05-092 Łomianki

UL. Parkowa 6

RACHUNEK BANKOWY: 40109010140000000133471795

Miejsce działalności fundacji :

ul. Wyjątkowa 31 ( przy wale)
Łomianki Dolne

0
Koszyk
Użytkownik

PFRON Projekt „KONNO ZNACZY AKTYWNIE"

 

Projekt „KONNO ZNACZY AKTYWNIE”

realizowany w okresie 1.01.2020 – 31.03.2022 (łącznie 27 mcy)

współfinansowany ze środków PFRON

na podstawie umowy nr ZZB/000571/BF/D z dnia 18 grudnia 2019 r.

KONKURS nr 1/2019 „Kierunek AKTYWNOŚĆ”

Celem projektu jest zwiększenie zakresu samodzielności w różnych obszarach funkcjonowania u 135 osób - z niepełnosprawnościami (dzieci, młodzieży i dorosłych), mieszkających na obszarze woj. mazowieckiego, poprzez organizację i prowadzenie zajęć hipoterapii, terapeutycznej jazdy konnej i nauki obsługi konia oraz drobnych prac stajennych.

I okres finansowania – 15 mcy

1.01.2020 – 31.03.2021

WARUNKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Do udziału w projekcie mogą przystąpić dzieci, młodzież i osoby dorosłe z różnymi rodzajami niepełnosprawności z obszaru województwa mazowieckiego, posiadające wskazania do hipoterapii. W I okresie finansowania projektu zaplanowano rekrutację 130 osób. Będzie się ona odbywała w 4 etapach:

1. spośród dotychczasowych podopiecznych ośrodka, korzystających z hipoterapii odpłatnie lub w ramach zmierzających do zakończenia projektów dofinansowanych ze środków JST, a wymagających kontynuacji oddziaływań;

2. spośród osób zgłaszających się indywidualnie w odpowiedzi na informacje o projekcie i ogłoszenia o naborze;

3. spośród podopiecznych lokalnych placówek oświatowych i rehabilitacyjnych współpracujących z Fundacją;

4. rekrutacja uzupełniająca - z listy rezerwowej tworzonej w trakcie realizacji projektu.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz zgody lekarza z wykluczeniem przeciwwskazań do hipoterapii/jazdy konnej. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze projektu.

PROPONOWANE W PROJEKCIE FORMY WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO DLA BO:

 1. HIPOTERAPIA

Planowana liczba korzystających ze wsparcia w I okresie finasowania – 100

Średnia liczba godzin przypadających na jednego uczestnika - 22

 1. NAUKA JAZDY KONNEJ

Planowana liczba korzystających ze wsparcia w I okresie finasowania – 20

Średnia liczba godzin przypadających na jednego uczestnika - 55

 1. NAUKA OBSŁUGI KONIA I PROSTYCH PRAC STAJENNYCH

Planowana liczba korzystających ze wsparcia w I okresie finasowania – 30

Średnia liczba godzin przypadających na jednego uczestnika – 20

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:

 1. Promocja i informacja o projekcie styczeń 2020 - marzec 2021
 2. Opracowanie wzorów dokumentacji - styczeń 2020
 3. Rekrutacja, kompletowanie dokumentacji kandydatów, utworzenie listy rezerwowej – styczeń- luty 2020
 4. Opracowanie IPD dla uczestników oraz tygodniowych grafików zajęć - styczeń- marzec 2020
 5. Rekrutacja wolontariuszy (wg bieżących potrzeb) - styczeń 2020 - marzec 2021
 6. Realizacja zajęć - styczeń 2020 - marzec 2021
 7. Trenerska praca z końmi - styczeń 2020 - marzec 2021
 8. Opieka merytoryczna nad projektem, obsługa administracyjna i księgowa projektu - styczeń 2020 - marzec 2021
 9. Ewaluacja – luty - marzec 2021

 

AKTUALNOŚCI:

KWIECIEŃ 2020

3 kwietnia – rozpoczęcie realizacji zajęcie on-line dla części uczestników projektu.

Zajęcia w tej formie będą kontynuowane do czasu przywrócenia możliwości prowadzenia wsparcia w kontakcie bezpośrednim.

MARZEC 2020

Rekrutacja kolejnych 7 osób. Pozostało jeszcze 41 miejsc. Kontynuacja realizacji zajęć.

16 marca - wstrzymanie realizacji zajęć w związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii COVID-19.

Konsultacje zespołu w sprawie alternatywnej formy realizacji zajęć w ramach projektu, zgłoszenie planów do PFRON. Kompletowanie sprzętu i materiałów do wdrożenia zajęć w formie zastępczej.

LUTY 2020

Rekrutacja kolejnych 26 osób. Kontynuacja realizacji zajęć.

STYCZEŃ 2020

Ogłoszenie informacji o projekcie w mediach społecznościowych, lokalnych placówkach edukacyjnych i rehabilitacyjnych, rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do projektu (przyjęto 46 osób), zebrania organizacyjne zespołu, opracowanie wzorów dokumentacji, rozpoczęcie realizacji zajęć zaplanowanych form wsparcia.

 

 

 

 

 

Kolejne wpisy:

fb  youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. Wyjątkowa 31 (przy wale)

Łomianki Dolne, Warszawa Polska

telefon

telefon:

883 010 202

mail

e-mail:

fundacjabykazarogi@gmail.com