Fundacja „BYKA ZA ROGI” to organizacja non profit

KRS 0000638393​

REGON 365507905​

05-092 Łomianki

UL.Wyjątkowa 31

RACHUNEK BANKOWY: 40109010140000000133471795

Miejsce działalności fundacji :

ul. Wyjątkowa 31 ( przy wale)
Łomianki Dolne

0
Koszyk
Użytkownik

ARCHIWUM PROJEKTÓW

 

Projekt „KONNO ZNACZY AKTYWNIE”

realizowany w okresie 1.01.2020 – 31.03.2022 (łącznie 27 mcy)

dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

na podstawie umowy nr ZZB/000571/BF/D z dnia 18 grudnia 2019 r.

KONKURS nr 1/2019 „Kierunek AKTYWNOŚĆ”

Celem projektu jest zwiększenie zakresu samodzielności w różnych obszarach funkcjonowania u 135 osób  z niepełnosprawnościami (dzieci, młodzieży i dorosłych), mieszkających na obszarze woj. mazowieckiego, poprzez organizację i prowadzenie zajęć hipoterapii, terapeutycznej jazdy konnej i nauki obsługi konia oraz drobnych prac stajennych.

 

II okres finansowania – 12 mcy

1.04.2021 – 31.03.2022

Wartość zadania       586 630,00 zł   

Wysokość dofinansowania  556 750, 00 zł

 

WARUNKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Do udziału w projekcie mogą przystąpić dzieci, młodzież i osoby dorosłe z różnymi rodzajami niepełnosprawności z obszaru województwa mazowieckiego, posiadające wskazania do hipoterapii.

Do udziału w II okresie realizacji projektu zakwalifikowało się 129 uczestników pierwszego okresu.  Rekrutacja uzupełniająca będzie prowadzona w oparciu o z listę rezerwową tworzoną w trakcie realizacji projektu.

Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz zgody lekarza z wykluczeniem przeciwwskazań do hipoterapii/jazdy konnej. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze projektu.

PROPONOWANE W PROJEKCIE FORMY WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO DLA BO:

 1. HIPOTERAPIA

Planowana liczba korzystających ze wsparcia w I okresie finasowania – 100

Średnia liczba godzin przypadających na jednego uczestnika - 26

 1. NAUKA JAZDY KONNEJ

Planowana liczba korzystających ze wsparcia w I okresie finasowania – 30

Średnia liczba godzin przypadających na jednego uczestnika - 33

 1. NAUKA OBSŁUGI KONIA I PROSTYCH PRAC STAJENNYCH

Planowana liczba korzystających ze wsparcia w I okresie finasowania – 30

Średnia liczba godzin przypadających na jednego uczestnika – 12

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:

 1. Promocja i informacja o projekcie kwiecień 2021-marzec 2022
 2. Rekrutacja uzupełniająca  - kwiecień 2021-luty 2022
 3. Opracowanie IPD dla uczestników oraz tygodniowych grafików zajęć - kwiecień 2021-marzec 2022
 4. Rekrutacja wolontariuszy (wg bieżących potrzeb) - kwiecień 2021-marzec 2022
 5. Realizacja zajęć - kwiecień 2021-marzec 2022
 6. Trenerska praca z końmi - kwiecień 2021-marzec 2022
 7. Opieka merytoryczna nad projektem
 8. Obsługa administracyjna i księgowa projektu - kwiecień 2021-marzec 2022

 

AKTUALNOŚCI:

 

PODSUMOWANIE II ETAPU REALIZACJI PROJEKTU:

 

Liczba uczestników, którzy skorzystali ze wsparcia - 141 osób

Liczba pracowników merytorycznych projektu – 31 osób, w tym wolontariusze – 20 osób.

Liczba zrealizowanych godzin zajęć - 4 531,5, w tym:

HIPOTERAPIA – 2 563

NAUKA JAZDY KONNEJ – 1 665,5

NAUKA SAMODZIELNEJ OBSŁUGI KONIA I PROSTYCH PRAC STAJENNYCH – 303

Liczba godzin pracy wolontariuszy - 1660

 

STYCZEŃ – MARZEC 2022

Kontynuacja realizacji zajęć. Zespół powiększył się o nowych wolontariuszy. Zakończenie projektu z końcem marca 2022. Ewaluacja projektu. Audyt zewnętrzny.

 

PAŹDZIERNIK -GRUDZIEŃ 2021

12 osób zakończyło udział w projekcie, na ich miejsce przyjęto nowe osoby z listy rezerwowej. Do zespołu dołączyła nowa hipoterapeutka i kilku nowych wolontariuszy.

 

WRZESIEŃ 2021

Powakacyjna aktualizacja grafiku zajęć uwzględniająca nowe plany lekcji uczestników.

 

LIPIEC-SIERPIEŃ 2021

Zmiana grafiku zajęć w związku z rozpoczęciem wakacji, wyjazdami wakacyjnymi części uczestników oraz organizacją w placówce akcji „Lato w mieście”.

 

MAJ -CZERWIEC 2021

Przyjęcie do projektu kolejnych 4 uczestników. Jeden z wolontariuszy z I okresu realizacji projektu dołączył do zespołu hipoterapeutów. Zmiana na stanowisku lidera zespołu terapeutów.

 

KWIECIEŃ 2021

Kontynuacja realizacji zajęć dla 129 uczestników I okresu finansowania projektu. Rozpoczęcie rekrutacji uzupełniającej.

 

 

I okres finansowania – 15 mcy

1.01.2020 – 31.03.2021

Wartość zadania       546 694,00 zł   

Wysokość dofinansowania  517 894, 00 zł

 

WARUNKI REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

Do udziału w projekcie mogą przystąpić dzieci, młodzież i osoby dorosłe z różnymi rodzajami niepełnosprawności z obszaru województwa mazowieckiego, posiadające wskazania do hipoterapii. W I okresie finansowania projektu zaplanowano rekrutację 130 osób. Będzie się ona odbywała w 4 etapach:

1. spośród dotychczasowych podopiecznych ośrodka, korzystających z hipoterapii odpłatnie lub w ramach zmierzających do zakończenia projektów dofinansowanych ze środków JST, a wymagających kontynuacji oddziaływań;

2. spośród osób zgłaszających się indywidualnie w odpowiedzi na informacje o projekcie i ogłoszenia o naborze;

3. spośród podopiecznych lokalnych placówek oświatowych i rehabilitacyjnych współpracujących z Fundacją;

4. rekrutacja uzupełniająca - z listy rezerwowej tworzonej w trakcie realizacji projektu.

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności oraz zgody lekarza z wykluczeniem przeciwwskazań do hipoterapii/jazdy konnej. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są telefonicznie, mailowo oraz osobiście w biurze projektu.

PROPONOWANE W PROJEKCIE FORMY WSPARCIA BEZPOŚREDNIEGO DLA BO:

 1. HIPOTERAPIA

Planowana liczba korzystających ze wsparcia w I okresie finasowania – 100

Średnia liczba godzin przypadających na jednego uczestnika - 22

 1. NAUKA JAZDY KONNEJ

Planowana liczba korzystających ze wsparcia w I okresie finasowania – 20

Średnia liczba godzin przypadających na jednego uczestnika - 55

 1. NAUKA OBSŁUGI KONIA I PROSTYCH PRAC STAJENNYCH

Planowana liczba korzystających ze wsparcia w I okresie finasowania – 30

Średnia liczba godzin przypadających na jednego uczestnika – 20

HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU:

 1. Promocja i informacja o projekcie styczeń 2020 - marzec 2021
 2. Opracowanie wzorów dokumentacji - styczeń 2020
 3. Rekrutacja, kompletowanie dokumentacji kandydatów, utworzenie listy rezerwowej – styczeń- luty 2020
 4. Opracowanie IPD dla uczestników oraz tygodniowych grafików zajęć - styczeń- marzec 2020
 5. Rekrutacja wolontariuszy (wg bieżących potrzeb) - styczeń 2020 - marzec 2021
 6. Realizacja zajęć - styczeń 2020 - marzec 2021
 7. Trenerska praca z końmi - styczeń 2020 - marzec 2021
 8. Opieka merytoryczna nad projektem, obsługa administracyjna i księgowa projektu - styczeń 2020 - marzec 2021
 9. Ewaluacja – luty - marzec 2021

 

 

 

MARZEC 2021

Ewaluacja projektu, weryfikacja osiągniętych przez uczestników postępów i uzyskanych rezultatów,  kwalifikacja uczestników do II etapu realizacji projektu, rekrutacja uzupełniająca. Przygotowanie sprawozdania.

PODSUMOWANIE PROJEKTU:

Liczba uczestników, którzy skorzystali ze wsparcia  -  147

Liczba pracowników merytorycznych projektu – 18 osób, w tym wolontariusze - 8 osób.

Liczba zrealizowanych godzin zajęć - 4 156,50, w tym:

HIPOTERAPIA - 2 296,50

NAUKA JAZDY KONNEJ - 1 372,50

NAUKA SAMODZIELNEJ OBSŁUGI KONIA I PROSTYCH PRAC STAJENNYCH – 487,50

Liczba godzin pracy wolontariuszy - 1600

PAŹDZIERNIK 2020 – LUTY 2021

Kontynuacja realizacji zajęć w formie stacjonarnej. Kolejne dwie terapeutki dołączył do zespołu. Zespół powiększył się też o nowych wolontariuszy. Zakończenie realizacji zajęć z końcem lutego.

WRZESIEŃ 2020

Reorganizacja grafiku zajęć w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i koniecznością uwzględnienia planów lekcji znacznej części uczestników projektu.

Do zespołu projektu dołączyła kolejna hipoterapeutka.

LIPIEC - SIERPIEŃ 2020

Zmiana grafiku zajęć w związku z rozpoczęciem wakacji, wyjazdami wakacyjnymi części uczestników oraz organizacją w placówce akcji „Lato w mieście”. Do zespołu projektu dołączyła kolejna hipoterapeutka. Jeden z wolontariuszy projektu, po zakończeniu specjalistycznego szkolenia i zdobyciu uprawnień hipoterapeuty również dołączył do zespołu projektu.

CZERWIEC 2020

Kontynuacja zajęć w palcówce w coraz większym zakresie oraz w formie zdalnej dla części uczestników. Przygotowania do okresu wakacyjnego – reorganizacji grafiku. Do zespołu projektu dołączyła nowa hipoterapeutka.

MAJ 2020

Kontynuacja realizacji zajęć w formie on-line.

5 maja - wznowienie realizacji zajęć nauki jazdy konnej w placówce

7 maja – stopniowe wznawianie zajęć hipoterapii w placówce

Część uczestników projektu nadal uczestniczy wyłącznie w zajęciach prowadzonych on-line.

KWIECIEŃ 2020

3 kwietnia – rozpoczęcie realizacji zajęcie on-line dla części uczestników projektu.

Zajęcia w tej formie będą kontynuowane do czasu przywrócenia możliwości prowadzenia wsparcia w kontakcie bezpośrednim. Z tej formy wsparcia w kwietniu korzystało 50 uczestników projektu, pozostali czekają na wznowienie zajęć w placówce.

MARZEC 2020

Rekrutacja kolejnych 7 osób. Pozostało jeszcze 41 miejsc. Kontynuacja realizacji zajęć.

16 marca - wstrzymanie realizacji zajęć w związku z ogłoszeniem w kraju stanu epidemii COVID-19.

Konsultacje zespołu w sprawie alternatywnej formy realizacji zajęć w ramach projektu, zgłoszenie planów do PFRON. Kompletowanie sprzętu i materiałów do wdrożenia zajęć w formie zastępczej.

LUTY 2020

Rekrutacja kolejnych 26 osób. Kontynuacja realizacji zajęć. Do zespołu projektu dołączyła nowa hipoterapeutka.

STYCZEŃ 2020

Ogłoszenie informacji o projekcie w mediach społecznościowych, lokalnych placówkach edukacyjnych i rehabilitacyjnych, rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej do projektu (przyjęto 46 osób), zebrania organizacyjne zespołu, opracowanie wzorów dokumentacji, rozpoczęcie realizacji zajęć zaplanowanych form wsparcia.

Poprzedni wpis: Projekt „KONNO ZNACZY AKTYWNIE”

Kolejne wpisy:

fb  youtube mail

DANE FIRMY:

 

adres

Adres:

ul. Wyjątkowa 31 (przy wale)

Łomianki Dolne, Warszawa Polska

telefon

telefon:

664 854 524

mail

e-mail:

 biuro@fundacjabykazarogi.org